Högsta domstolen styrker en tidigare dom i provinsdomstolen i Badajoz mot den tidigare kyrkoherden i samhället Mangabril. Den dömer även föräldrarna till en av pojkarna till fyra års fängelse vardera och fråntar dem vårdnaden, för att ha tillåtit övergreppen. Familjen är från Rumänien och var enligt domstolen beroende av prästen för mat och husrum.

Den andra pojken som våldtogs var korgosse. Båda var mindre än 13 år när övergreppen begicks, mellan 2013 och 2014.