Det är statsåklagaren med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor Bartolomé Vargas som utfärdat de nya direktiven. Han betonar dock samtidigt behovet av tillstånd från en domare, innan en mobiltelefon kan konfiskeras och granskas. Syftet är att klargöra om föraren brukade mobilen vid olyckstillfället.

Flera studier visar att bruket av mobil under körning kraftigt ökar olycksrisken. Mobilen utpekas också som en av de vanligaste orsakerna till trafikincidenter i dagsläget.