EU:s beräkning är till och med bättre än den som redovisats av regeringen för 2018 och som låg på 2,63 procents underskott. Med det väntas Spanien som den sista EU-medlemmen slippa de särskilda kontroller av landets finanser som rått i nästan tio år.

För att kontrollen ska hävas krävs att EU-kommissionen har förtroende för att Spanien inte kommer att överskrida den avtalade treprocentgränsen igen under de närmaste två åren.