Den senaste kvartalsrapporten som presenterades 25 april visar att arbetslösheten i Spanien steg mellan januari och mars till sammanlagt 3,35 miljoner, vilket motsvarar 14,7 procent av den arbetsföra befolkningen. Det är 0,2 procentenheter fler än föregående kvartal. Trots den negativa siffran har antalet arbetslösa minskat de senaste tolv månaderna med cirka 600 000 personer.

Årets första kvartal är normalt negativt på arbetsmarknaden och i år har påsken dessutom infallit uteslutande i april, vilket innebär att marssiffrorna saknat draghjälp.