Hamnmyndigheten har vägrat förlänga tillståndet, så länge installationen ej uppfyller alla säkerhetsnormer. Konkret hade pariserhjulet på sin nuvarande plats två av sina fötter inne i ett område där det är förbjudet.

Sedan pariserhjulet först uppfördes 2015 har tillståndet endast förlängts årsvis. Nu återstår att se om det kan sättas upp på nytt på samma plats, nära infarten till hamnen, på eventuellt annat plats eller om det som de senaste åren varit en del av Málagas stadsbild försvinner för gott.