Amancio Ortega är en av världens tio rikaste män och har i perioder haft toppositionen, med en beräknad ackumulerad förmögenhet på nära 100 miljarder euro. De senaste åren har hans genomsnittsinkomst varit 1 100 miljoner euro.

Sedan 2015 har Ortega skänkt pengar för inköp av högteknologiska scanners för att upptäcka cancertumörer. Det senaste bidraget i år är på 320 miljoner euro. Även om det kan verka som en uteslutande hedervärd handling riktas dock hård kritik från många och på flera grunder.

Det första skälet till kritiken är att Ortega anses betala på tok för lite skatt, i proportion till sina intäkter. Om han hade samma skattesats som en vanlig läkare borde han betala 320 miljoner varje år, anger en del.

Ett annat skäl till kontroversen är att bidragen inte är anpassade till offentligvårdens verkliga behov och till och med kan vara kontraproduktiva. Detta då det handlar uteslutande om inköpet av en särskild sort scanners. Talesmän för offentligvården uppger att den verkliga bristen är på personal och inte maskiner. Redan idag står avancerade scanners obrukade på helgerna, samtidigt som patienter remitteras till privatvården för scanner.

Som om detta inte vore nog menar dessutom en del specialister att de maskiner som införskaffas både utstrålar större mängder strålning och till och med kan vara för effektiva. Detta då omkring 20 procent av de tumörer som lokaliseras och som leder till kirurgiska ingrepp enligt vissa experter är harmlösa och aldrig skulle utvecklas till cancer.

Ortega uppges med andra ord främja en industri som söker sko sig på patienterna, framför att söka deras välbefinnande. Ett exempel är att antalet förebyggande scanners i USA ökat från tre miljoner om året på 80- och 90-talet till mer än 70 miljoner i dagsläget. Trots detta sjunker ej antalet cancerfall.

I Spanien har donationerna som sagt förvandlats till politiskt slagträ där det finns två tydliga läger. Dels vänstern med Podemos i spetsen som menar att Ortega istället för att ge allmosor borde betala vederbörlig skatt och dels högern som menar att vänstern är en otacksam skara.