Försvaret överklagade domen i tingsrätten, med motiveringen att den nu dömde endast undsatte rånoffret och att den fällande domen skickade fel signaler till samhället. Provinsdomstolen finner dock att bruket av våld mot rånaren var omotiverat, då det inte skedde i självförsvar utan för att straffa gärningsmannen.

Händelsen inträffade på morgonen 8 februari 2015 nära Hotel Las Palmeras. En kvinna på väg till hotellet där hon arbetade blev brutalt överfallen och fråntagen sin handväska av en man och en kvinna, som började fly från platsen. Den nu dömde unge mannen kom just ut från arbetet och blev vittne till överfallet. Han sprang ikapp den manlige rånaren och gav honom två knytnävsslag som fällde mannen till marken. Rånaren ådrog sig så allvarliga skallskador att han avled två dagar senare på sjukhus.

Domstolen styrker även straffet på 180 000 euro i skadestånd till den dödes familj.