Valnämnden beslöt mindre än ett dygn före det ordinarie fullmäktigemötet 15 juni att utnämningen av borgmästare ska skjutas upp till 5 juli. Anledningen är att ledningen för det högerradikala partiet Vox har en intern konflikt om sin fullmäktigeplats. Valnämnden finner att konflikten måste lösas, innan det kan ske en omröstning för att välja fram borgmästare.

Konflikten grundar sig i att huvudkandidaten för Vox Carlos Rivero gjorde avkall på sin post i början av valkampanjen, men ångrade sig dagen för valet. Då Riveros avgång aldrig formaliserades har han gjort anspråk på fullmäktigeposten, medan partistyrelsen hävdar att denna ska fyllas av nummer två på deras lista Maya Escolar.