Kvinnan gjorde enligt Diario Sur sin sedvanliga morgonpromenad när hon gjorde den makabra upptäckten, i området Entrerríos. Benresterna låg i plastpåsar och visar tecken på att ha legat nedgrävda. De fördes till juridiska obducenter, som funnit att det rör sig om två närmast kompletta skelett, av en man och en kvinna, som ska ha varit döda i minst 20 år.

Omständigheterna kring fyndet utreds nu av polisen. Då påsarna låg väl synliga är huvudteorin att de hittats i jorden i samband med något byggarbete och att de ansvariga velat undvika att arbetet stoppas av utredningstekniska skäl.