Vi som bor delar av året i Spanien upplever nog de flesta att livet är enklare och ofta roligare här. Därför kan det vara förvånande att veta att i en spansk undersökning sa så många som 30 procent samma sak som i den nämnda svenska rapporten. Trots att man i Spanien har mindre av stressymtom än i Sverige. Den höga siffran kan dock bero på att den spanska undersökningen gjordes under den ekonomiska krisen.

I Sverige har ungefär var fjärde kvinna och sjunde man fått en depressionsdiagnos. Enligt WHO är depression den främsta orsaken till funktionsnedsättning och till och med nedsatt hälsa. Depression är en folksjukdom. I en nyutkommen broschyr från Folkhälsoinstitutet sägs att många äldre med depression inte söker hjälp eftersom man ser det som en naturlig del av åldrandet. Det är helt fel. Hjälp finns att få och alla har rätt till en god psykisk hälsa.

Hos äldre har depression ofta ett långt utdraget förlopp där man kanske söker för sömnsvårigheter eller kroppsliga symtom, inte för sina psykiska problem. Och egentligen är det inte så konstigt. Man närmar sig slutet, kroppen är skruttigare, man kan ha förlorat nära och kära och det som varit kul och stimulerande har tappat sin glans. Allt har blivit grått, trist och meningslöst. Om det kombineras med dålig sömn, ångest och oro är depressionen nära.

Men det finns hjälp. Både medicin och terapi. Tyvärr är det många som skäms för att de tappat livslusten och inte söker den nödvändiga hjälpen. Eller så förstår man inte att det gråa livet är en depression som går att behandla. En del tar till och med livet av sig.
Ibland är det svårt att själv inse att man är deprimerad, men anhöriga kan se skillnaden. Så lyssna på dina anhöriga och låt bli i att självmedicinera med alkohol! Flaskan ska man använda när man är glad (med måtta) men undvika när man är ledsen. Det gäller speciellt i Spanien, där ju åtkomsten till alkohol är så mycket enklare.

Jag hörde om en äldre dam som sökte läkare för sina sömnsvårigheter. Den unge doktorn frågade till damens förvåning om hon var deprimerad och om hon hade självmordstankar. Hon hade överhuvudtaget inte tänkt att hennes sömnproblem hade med depression att göra.
Depression går att behandla, men kan också förebyggas. För det senare finns två grundprinciper, motion och socialt umgänge. Det finns nu övertygande bevis om att motion har positiva effekter på hjärnan. Det sätter fart på systemet, blodgenomströmningen ökar och de hjärnceller som nybildas mår bra. ”Use it or lose it” gäller nog det mesta. Bli inte stillasittande, även om det gör ont i benen eller knakar i lederna.

Beträffande umgänget hjälper vänner och bra gemenskap mot det mesta. Vi är sociala djur och behöver varandra. Märker du att en kompis har lagt av och blivit sittande hemma, dra med vederbörande på promenaden eller boulen. Här tror jag att vi hittat meningen med föreningen i AHN Nerja. Den sociala gemenskapen är stark. Folk brukar säga att man har fler vänner i Nerja än i Sverige. Vi ordnar vandringar, spelar boule och cyklar. Så motion får vi. Och ljusbehandling blir det varje dag.

Det finns beskrivet hur depressionsbehandling tillgick i en indianstam i USA. Den deprimerade befanns ha fått för lite kärlek och uppmärksamhet. Därför ordnades olika aktiviteter, där den sjuke fick vara i centrum. Hon/han fick bo i ett speciellt tält där man gjorde sandmålningar. Hen fick fin mat och hela stammen ansträngde sig för att prata med personen. Behandlingen avslutades en stor fest till vederbörandes ära.

I den moderna medicinen brukas både psykolog och mediciner. Det brukar ha önskvärd effekt. Så gå inte omkring med en smygande depression. Sök hjälp. Depression tillhör inte det normala åldrandet. Alla blir sorgsna ibland. Det tillhör livet, men var noga med att sorgen inte blir permanent och svärtar ner hela tillvaron. Och som sagt motionera, vårda kontakten med dina vänner, skaffa dig bra matvanor (ät gärna tillsammans med andra) och njut av den tid du har kvar.
”Best things in life are free.”