Händelsen inträffade 4 oktober utanför Mijas-kusten. Guardia Civil i Ceuta hade tagit upp jakten på en misstänkt motorbåt. Under förföljelsen kolliderade de två båtarna, vilket föranledde att de tre polismännen föll överbord. Deras båt, utan styrman, började kretsa i cirklar och utgjorde en överhängande livsfara.

En helikopter från Guardia Civil, som också deltog i jakten, beordrade männen i den misstänkta båten att undsätta de tre poliserna. Därefter greps de fyra och sammanlagt 80 paket med hasch som fanns ombord på båten konfiskerades.