Beslutet har tagits med bred majoritet. Spelarna kräver en minimilön på 20 000 euro om året samt minst 30-timmars arbetsvecka. Strejken har sammankallats efter att fotbollsförbundet endast erbjudit ett minimum på 20 timmars arbetsvecka samt 16 000 euro om året.