Borgmästaren Ana Mula (PP) har presenterat det vinnande bidraget i den tävling som annonserades i maj. Nu återstår att förankra projektet hos en majoritet av handlarna i saluhallen. Dessa kräver sedan många år en omfattande renovering av den slitna saluhallen.

Projektet som valts av kommunledningen har presenterats av företaget Buquerín o Valverde SLP och innebär att en helt ny byggnad ska uppföras på platsen. Den kommer till skillnad från den nuvarande byggnaden vara nästan helt transparent för att släppa in naturligt solljus och spara energi.

Precis som nuvarande Mercacentro skulle den nya hallen bestå av två våningar, men både stilen och materialet, främst bestående av stål och glas, skiljer sig helt från den nuvarande byggnaden från början av 1980-talet.