I år har jag hållit sammanlagt 23 olika föredrag, med drygt 2 000 åhörare totalt. Jag har vidare publicerat ett 50-tal personliga blogginlägg som berört spanska händelser och som lästs av tiotusentals personer. Responsen från åhörare och läsare är överväldigande, men från tid till annan får jag även kritik för något jag delat. Detta tycker jag är både naturligt och välkommet, även om vissa ämnen verkar särskilt infekterade. Det gäller inte minst klimatfrågan samt Katalonien.

En blogg är per definition subjektiv och naturligtvis är även mina föredrag personliga. Det är därför slående när enstaka personer förfäras över min påstått bristande ”neutralitet”. Det är uppenbart att de generellt följer det jag skriver eller säger, men inte klarar att jag i vissa hänseenden har en annan uppfattning än de själva.

Om jag får analysera detta fenomen tror jag att det till stor del beror på dessa algoritmer som gör att vi allt mer sällan konfronteras med andra åsikter än de som överensstämmer med våra egna. På sociala medier sållar vi bort personer med annorlunda politisk åskådning och i vårt YouTube-flöde kommer det automatiskt upp förslag på videos som ligger i linje med vad vi sett hittills.

Vår toleranströskel för andra åsikter blir helt enkelt successivt lägre. Resultatet är att några går i taket när någon som jag, som de kanske normalt följer med intresse, plötsligt inte passar in i deras ideologi.

Till er vill jag säga något inför det nya året. Välkomna att kritisera och debattera det jag skriver och säger. Men ta för sjutton inte ifrån mig rätten att ha egna åsikter, bara för att ni ej samtycker med vissa av dem.

Och med det önskar jag alla (även de som ibland tänker annorlunda än jag) ett gott slut och allt gott 2020.