Jämte de många solidaritetsyttringarna på sociala nätverk förekom ett flertal skämt eller kommentarer av tvivelaktig smak. Några publicerades av författaren Camilo de Ory, som ledde till att han åtalades av både statsåklagarämbetet och Julens föräldrar för ont uppsåt och psykisk skada.

Domstolen finner att inläggen är klart sårande och saknar ett uns av humoristisk eller litterär karaktär. Däremot finner den ej att de utgör ett regelrätt brott, då de inte riktats personligen till Julens föräldrar, utan dessa fick reda på innehållet via andra personer.