Projektet har en budget på 14,9 miljoner euro och själva byggandet beräknas ta 18 månader. Det rör sig om en fastighet på sju våningar plus källare samt parkeringsgarage med plats för 169 fordon. Den moderna byggnaden ska inrymma alla olika departement som i dagsläget är utspridda i olika fastigheter.

Intill rådhuset planeras en öppen plats på nära 5 000 kvadratmeter.