Inlägget publicerades på trettondagsafton på församlingens Facebooksida och signeras av både Mikael Jönsson och Lena Ottosson. De skriver att den emotionella pressen under året och den nu ekonomiska pressen gör situationen ohållbar.
”Vi har kommit till en överenskommelse som vi nödgas leva med.”, står det vidare i inlägget.

I mars förra året valde prästparet att stämma Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) till tingsrätten i Uppsala, för kontraktsbrott. Detta då de uppger att de blivit erbjuda förlängt kontrakt på Costa del Sol till och med 2027 av den tidigare SKUT-chefen, men den nuvarande chefen Rickard Jönsson vägrar erkänna en muntlig överenskommelse.

Behandlingen av tingsrätten som var planerad till 15 november sköts i sista stund upp till 31 januari. Under tiden tillsatte SKUT tre vikarierande platser på Costa del Sol sedan årsskiftet. Kyrkorådet, som opponerat sig mot att Mikael Jönsson och Lena Ottosson skulle sluta, svarade med att annonsera att Mikael Jönsson från och med januari skulle verka som Föreningschef, med bibehållen signeringsrätt.

I avskedshälsningen på Facebook specificeras varken om Mikael Jönsson gör avkall på posten som Föreningschef eller om processen i tingsrätten består. Sydkusten har förgäves försökt få en kommentar både av prästparet och kyrkorådet.
”De sista skälvande dagarna av december 2019 har vi förstått att trots det oerhörda stödet, finns det inga andra möjligheter för oss två än att gå vidare mot nya utmaningar. Det är med sorg i våra hjärtan som vi meddelar detta samtidigt som vi måste ta detta steg.” skriver Mikael Jönsson och Lena Ottosson vidare. De tackar för allt stöd och kärlek som de upplevt och informerar att de blir kvar på kusten.

En stor kampanj har drivits för att Mikael Jönsson och Lena Ottosson skulle bli kvar i församlingen och bland annat gjordes en insamling för att täcka kostnaderna för deras juridiska process. Insamlingskommittén annonserar att de kommer att redovisa intäkterna till församlingskyrkorådet och att eventuellt överskott kommer att gå till kyrkans hjälpverksamhet.

Läs inlägget på församligens Facebooksida:
https://www.facebook.com