David Serrano, som är ingift släkting till Julens pappa José Roselló, har valt att erkänna anklagelserna om vållande till annans död. Han har avtalat att betala föräldrarna 90 000 euro vardera i skadestånd. Uppgörelsen innebär även att Serrano ska ersätta de andalusiska regionalmyndigheterna med 664 000 euro för räddningsarbetet, som varade nästan två veckor och som mobiliserade mer än 300 personer.

Vidare accepterar Serrano ett villkorligt fängelsestraff på ett års fängelse. Skadeståndet kommer inledningsvis att betalas av månadsvis, på grund av Serranos begränsade tillgångar.

Det var söndagen den 13 januari förra året som pojken Julen föll ned i det olagliga och ej övertäckta prospekteringshålet, under en familjepicknick. Räddningsarbetet förvandlades till det mest omfattande hittills i Spanien och uppmärksammades i hela världen. Först 13 dagar senare, efter att en parallell brunn grävts, kunde räddningsarbetarna finna pojkens döda kropp på 70 meters djup. Obduktionen angav att han avlidit närmast omedelbart efter fallet.