Skiljeförhandlingar var inbokade till 31 januari, men redan i början av månaden annonserade Mikael Jönsson och Lena Ottosson att de och Svenska kyrkan ”nu går skilda vägar.” Mer ville varken de eller representanter för Skut säga, på grund av att överenskommelsen som nåtts innehåller en sekretessklausul.

Nu bekräftar dock Svenska kyrkans egen tidning detaljerna i förlikningen. Jönsson och Ottosson beviljas full lön motsvarande 3,5 år samt bostadsersättning för lika lång tid. Det motsvarar enligt Svenska kyrkans tidning en ersättning på 1,9 miljoner kronor till kyrkoherden, 1,2 miljoner till kyrkoassistenten samt 840 000 kronor för boendet.

Inte ens efter att siffrorna avslöjats vill prästparet göra några närmare kommentarer. Till Svenska kyrkans tidning säger Mikael Jönsson endast att han ”låter den allmänna opinionen själv dra sina slutsatser”.

I samma artikel uppger Skuts avdelningschef Rickard Jönsson att de valt att ersätta prästparet för att undvika att en redan smärtsam process blir ännu mer långvarig. Han uppger flera tekniska skäl till att Jönsson och Ottosson ej kunde få förlängt kontrakt och tillägger att Skut som arbetsgivare ”brustit i att vi erbjudit förlängning av tjänsten innan vi kontrollerade möjligheten till fortsatt anställning i Spanien”.

Mikael Jönsson och Lena Ottosson hade fått ett muntligt löfte om förlängt kontrakt till och med 2027, men när detta löfte drogs tillbaka valde de att stämma Skut till tingsrätten. De har i förhandlingarna representerats av advokaten Börje Leidhammar.

Läs mer:
https://www.kyrkanstidning.se