De kallas för ”Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” (Statens säkerhetsstyrkor och enheter). Den första åtskillnaden som dock måste göras är att endast två polisenheter lyder direkt under staten, Policía Nacional och Guardia Civil. Några autonoma regioner har egna poliskårer, med varierande funktioner, medan lokalpolisen lyder under de kommunala förvaltningarna. De senare har olika namn i olika områden, som Policía Municipal, Policía Local eller Guardia Urbana.

Den största enskilda poliskåren i Spanien är legendariska Guardia Civil, som namnet till trots är en militär organisation. Den lyder under både inrikes- och försvarsdepartementet och har drygt 85 500 anställda. Det är också den polisenhet som har flest ansvarsområden, som omfattar allt från gränsbevakning och trafiksäkerhet till terroristbekämpning och fredsbevarande uppdrag utomlands.

Guardia Civil har som smeknamn ”La Benemérita” (De goda gärningarnas kår) och grundades 1844. Deras uniform var från början blå, men byttes senare till den nuvarande olivgröna. Mest karaktäristik är den trekantade hatten, ”tricornio”, som nu för tiden mest brukas vid parader.

Detta är en organisation med en brokig historia. Guardia Civil har haft framskjuten roll i ett flertal väpnade konflikter. Under inbördeskriget tog dess medlemmar parti för de två stridande parterna i närmast lika delar och under Francoregimen kom kåren att förknippas med förtryck. Många äldre inte minst på landsbygden minns fortfarande med avsmak vilka friheter civilgardisterna togs sig i sin roll som ordningspolis. Det skulle ta flera år efter Francos död innan Guardia Civil lyckades tvätta bort stämpeln som en repressiv styrka. Bidragande till dess återupprättade anseende och popularitet var kampen mot terrorismen och det faktum att kåren blev föremål för flera av ETA:s blodigaste aktioner.

En av Guardia Civils mörkaste kapitel var när en grupp ledd av överstelöjtnanten Antonio Tejero försökte genomföra en statskupp. De stormade riksparlamentet 23 februari 1981 och kuppmakarna sköt bland annat salvor i taket. Efter att ha hållit regeringen och övriga parlamentsledamöter som gisslan under en hel natt gav kuppmakarna upp och dömdes senare till långa fängelsestraff, även om de med tiden benådades.
En annan plump i kårens historia var när den dåvarande politiske direktören Luís Roldán (PSOE) flydde från Spanien efter att han avslöjats ha förskingrat mer än 1,5 miljarder pesetas (cirka 900 miljoner euro). Han kunde gripas ett år senare och dömdes slutligen till 28 års fängelse.

Det är inte enbart den militära strukturen som särskiljer Guardia Civil från alla andra polisstyrkor. Kåren har drygt 2 500 kaserner eller ”casa cuartel”, som fungerar både som polisstationer och logi för guardiacivilpoliser och deras familjer. Drygt en tredjedel av landets civilgardister bor i sådana. Det främsta syftet med dessa kaserner är att snabbt kunna mobilisera ett stort antal polismän, vid behov. Då de utgjorde några av ETA:s främsta attentatsmål var säkerhetspådraget kring dessa kaserner enormt och det består än idag. Under många år var civilgardisterna vidare betydligt sämre betalda och hade mindre förmåner än de civila polisstyrkorna, men detta har till stor del jämkats på senare tid. Dessutom tillhör flera av landets specialister Guardia Civil, som dykare, fjällräddare och liknande.

Sedan 1988 kan även kvinnor tjänstgöra i kåren. I januari i år nådde Guardia Civil en ny milstolpe när de fick sin första första kvinnliga direktör, den socialistiska politikern från Málaga María Gámez, som tidigare bland annat varit regeringsdelegat.

Nationalpolisen eller Policía Nacional har ungefär 78 000 agenter och täcker precis som Guardia Civil hela Spanien, med några undantag. Deras uniformer var tidigare ljusbruna, men är numera huvudsakligen mörkblå. Som en civil enhet lyder polisstyrkan under inrikesdepartementet och förutom ren brottsbekämpning och säkerhetsbevakning har Policía Nacional även administrativa ansvarsområden som utfärdande av id-kort, pass och uppehållstillstånd. Medan Guardia Civil ansvarar för bevakningen på glesbygden verkar Policía Nacional huvudsakligen i större städer.

Under en period instiftades en enhetlig politisk rikspolischef med ansvar för båda de statliga poliskårerna. Syftet var att uppnå bättre samordning, men försöket slog ej väl ut och därför har man återgått till skilda ledningar. Policía Nacional grundades redan 1824 av dåvarande spanske monarken Fernando VII. Den nuvarande kåren är en sammanslagning som genomfördes 1986 av Cuerpo de Policía Nacional samt Cuerpo Superior de Policía.

Fyra av Spaniens 17 autonoma regioner har egna poliskårer, som lyder under de respektive regionala myndigheterna. I Katalonien och Baskien har dessa till största delen tagit över rikspolisens uppgifter medan de i Navarra och på Kanarieöarna fungerar som ett komplement till Policía Nacional och Guardia Civil. Katalanska Mossos D´Esquadra har drygt 17 000 polismän och de har traditionellt varit Spaniens bäst betalda. De senaste åren har de katalanska separatisterna försökt förvandla Mossos D´Escuadra till sin ”egen” polis, ej underställd den spanska statsapparaten. Deras passiva agerande under den olagliga folkomröstningen om självstyre 1 oktober 2017 har lett till att bland annat dåvarande regionalpolischefen Josep Lluís Trapero ställts inför rätta. Under kravallerna i Katalonien hösten 2019 agerade däremot den katalanska regionalpolisen kraftfullt mot de mest våldsamma demonstranterna.

Precis som den katalanska regionalpolisen har baskiska Ertzaintza övertagit en stor del av rikspolisens uppgifter. De deltog också i kampen mot ETA och blev föremål för ett flertal attentat.

Regionalpolisen i Navarra går under namnet Policía Foral, medan den på Kanarieöarna heter Cuerpo General de la Policía Canaria.

Förutom riks- och regionalpolisen finns även den lokala poliskåren. Den leds av de enskilda kommunerna och har olika namn, beroende på ort, men samma uppgifter. Det är i första hand fråga om ordnings- och kvarterspoliser med befogenheter att utfärda trafikböter. Vissa större kommuner som Madrid och Barcelona delegerar bland annat trafikövervakningen på underenheter, som Agentes de Movilidad. Dessa är inte poliser i ordets rätta bemärkelse och bär exempelvis ej skjutvapen.

Landets säkerhetsstyrkor omfattar vidare flera specialiserade poliskårer. Det gäller till exempel tullväsendet Vigilancia Aduanera. Hamnarna har sin egen enhet, Policía Portuaria, medan Agentes Forestales är landets skogvaktare.

Varje poliskår har egna kontaktnummer, hemsidor och kommunikationsdepartement. Om du efter att ha läst denna artikel fortfarande känner dig villrådig kan det vara skönt att veta att larmtjänstens telefonnummer 112 gäller för alla typer av akutfall och kopplar vidare till vederbörande myndighet, efter behov.

Poliskårer i Spanien

Guardia Civil
Larmnummer: 062
Bevakningsområde: Hela Spanien, med restriktioner i Katalonien och Baskien
Huvudsakliga uppgifter:
• Sprängämneskontroll
• Terroristbekämpning
• Trafiksäkerhet med undantag av innestäderna
• Teknisk spaning
• Speciellt skydd för hotade kvinnor
• Bekämpning av skattebrott
• Bekämpning av databrott
• Gräns- och kustbevakning
• Bevakning av flygplatser och hamnar
• Bevakning av officiella byggnader
• Sjö- och bergsräddning
• Fredsbevarande uppdrag i utlandet
• Dykuppdrag
• Miljöbevakning (genom Seprona)
• Kravallpoliser
• Livvakter
• Kungliga livgardet

Policia Nacional
Larmnummer: 091
Bevakningsområde: Hela Spanien, med restriktioner i Katalonien och Baskien
Huvudsakliga uppgifter:
• Bekämpning av narkotikabrott
• Bekämpning av organiserad brottslighet
• Bekämpning av penningtvätt och andra skattebrott
• Bekämpning av människosmuggling
• Bekämpning av trafficking
• Bevaknings av tågstationer och liknande
• Bevakning av officiella byggnader
• Passkontroller
• Utfärdande av pass och id-handlingar

Policía Local (även kallad Policía Municipal eller Guardia Urbana)
Larmnummer: 092
Bevakningsområde: Enskilda kommuner
Huvudsakliga uppgifter:
• Allmän ordning
• Bevakning av offentliga byggnader och personskydd av lokala ansvariga
• Trafikdirigering i innerstad
• Rapportering av trafikincidenter i innerstad