Den förbindelsen gör de lokala myndigheterna, även om det fortfarande finns många byråkratiska hinder att överbrygga. Redan 2003 undertecknade kommunledningen och provinsmyndigheterna en överenskommelse för att bygga en modern vårdcentral, men tvisterna har varit många beträffande både finansieringen och den plats där anläggningen ska ligga.

Fyra olika tomter har varit aktuella genom åren. Kommunledningen vidhåller att vårdcentralen ska uppföras på en tomt intill floden Chíllar och förnekar uppgifterna från provinsstyrelsen om att det skulle vara ett område som riskerar att översvämmas. Målet är att arbetet ska påbörjas före nästa lokalval 2022.

Den nuvarande vårdcentralen vid El Morche är mer än 50 år gammal och måste under tiden byggas ut, i väntan på att den ny planerade anläggningen blir verklighet.