Den nya siffran är 0,2 procentenheter lägre än de tidigare beräkningarna och liksom vid de förra nedskrivningarna skylls justeringen en avmattning av ekonomin. Även för 2021 sänks tillväxtförväntningarna till 1,5 procent.

Trots avmattningen räknar regeringen kunna sänka arbetslösheten i år ytterligare till 12,3 procent av den arbetsföra befolkningen. När det gäller den ackumulerade statsskulden väntas den minska under 2020 från 95,9 procent av Spaniens sammanlagda BIP till 94,6 procent.