I skrivande stund vårdas sammanlagt tio personer i Spanien, på grund av coronasmitta. Efter att det första fallet i den senaste vågen bekräftades på Tenerife 25 februari har siffran snabbt ökat, på grund av den stora trafiken av resenärer mellan Spanien och Italien. Det har till en början ej bekräftats hur patienten i Sevilla smittats.

De spanska sjukvårdsmyndigheterna vidhåller att det inte finns skäl till larm, men har av säkerhetsskäl höjt risken för smitta från ”låg” till ”måttlig”. Detta främst av beredskapsskäl på de offentliga vårdcentralerna och med betoning på att risken varierar betydlig mellan områden där det redan bekräftats smittofall och övriga.

I dagsläget har coronafall bekräftats på Tenerife (4), i Barcelona (2), Madrid (2), Castellón (1) samt Sevilla (1).