En 62-årig man som sedan 22 februari hålls isolerad på sjukhuset Vírgen del Rocío i Sevilla är det första bekräftade coronafallet i Spanien där patienten ej erhållit det utomlands. Hälsovårdsmyndigheterna försöker klarlägga var mannen smittats och då han varken vistats i utlandet den senaste tiden eller haft kontakt med personer som just varit i Italien riktas misstankarna mot ett affärsmöte som 62-åringen nyligen haft i Málaga.

Coronasituationen i Spanien har gått in i en ny fas. De första nio fallen som registrerats de senaste dygnen var alla patienter som smittats i Italien, men nu förefaller det som att viruset cirkulerar även i Spanien. Myndigheterna ägnar sig åt ett mödosamt arbete med att försöka identifiera källan bakom smittofallet i Sevilla. Det enda som är säkert är att varken patientens anhöriga eller den personal som vårdat honom smittats.

I Málaga riskerar samtidigt en läkare att prickas för att han olovligt försökt få med sig 300 skyddsmasker från sjukhuset Hospital Universitario. Läkaren, som är traumatolog, ertappades med tolv lådor masker med särskilt filer. När han konfronterades uppgav läkaren att maskerna skulle delas ut i hans hemby.

Även om myndigheterna uppmanar till lugn och betonar att coronaviruset COVID-19 ej är en anmärkningsvärt aggressiv sjukdom och smittorisken fortsatt låg, har efterfrågan på masker och desinfektionsmedel tagit slut i många apotek i Málagaprovinsen. Hälsovårdsmyndigheterna vidhåller också att ansiktsmasker kan förhindra smittspridning om de bärs av personer som är smittade, men att de på inget sätt fungerar som skydd för ej smittade personer.