Antalet coronafall växer allt snabbare och på måndagskvällen överskred siffran 1 200 personer. Av dessa har 28 avlidit och för mer än 70 patienter är tillståndet allvarligt. Spanien skärper nu de förebyggande åtgärderna och går in i en fas som benämns ”förstärkta bromsåtgärder”.

I tre områden befinns risken för smitta nu vara hög. Det rör sig om Madrid samt de baskiska städerna Vitoria och Labastida. Det är i dessa platser som samtliga skolor kommer att stänga, från och med onsdag 11 mars.

Hälsovårdsministern Salvador Illa har gått ut med ett flertal rekommendationer. I de områden där coronasmittan är speciellt stor uppmanas allmänheten att i möjligaste mån arbeta hemifrån samt undvika folksamlingar där det inte går att hålla ett säkerhetsavstånd på minst en meter till andra människor. Illa har även rekommenderat att ej göra resor som inte är absolut nödvändiga.

Beredskapen inriktas inte minst på att skydda särskilt känsliga grupper, som i första hand är äldre samt personer med nedsatt immunförsvar. De värsta farhågorna är en kollaps av det allmänna sjukvårdssystemet. För att avlasta vårdcentralerna har de regionala myndigheterna börjat ställa in kirurgiska ingrepp och konsultationer som inte är av akut karaktär. Syftet är att hålla så många resurser som möjligt disponibla för en väntad ökning av komplicerade fall av Covid-19.

De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen är oöverskådliga, när föräldrar nu ej kan gå till jobbet på grund av att deras barn ej har skolgång och företag tvingas skära ned på verksamheten på grund av bristande personal, material, ordrar eller kunder. Under måndagen föll Madridbörsens index Ibex-25 med ytterligare 7,9 procent, efter att det redan hade förlorat 16 procent av sitt värde sedan krisen startade.

Lär mer om rekommendationer beträffande coronakrisen i Spanien:
https://www.sydkusten.es