Larmtillståndet kommer att antas 14 mars i ännu ett extraordinärt ministerråd. Syftet är att kunna bemöta coronahotet mer smidigt och effektivt.
Den spanske regeringschefen betonar att det rör sig om en världskris, där alla måste bidraga solidariskt för att begränsa konsekvenserna. Det kan röra sig om till synes så banala saker som att tvätta händerna regelbundet samt hålla avstånd till andra människor.

Sánchez vände sig till de äldre och andra särskilt utsatta grupper, men även till landets unga som kanske inte känner sig hotade men som i hög grad kan bidraga till spridningen av smittan. Han uppmanade dem att visa socialt ansvar och hålla sig hemma.

I dagsläget finns drygt 4 200 registrerade coronafall i Spanien, men Sánchez annonserar att siffran med all säkerhet kommer att överstiga 10 000. Vårdsektorn, som lovordas för sitt arbete som den främsta skölden mot viruset, garanteras alla resurser som krävs för att utföra sitt arbete.

Larmsituationen underlättar för myndigheterna att fatta beslut om exemepelvis isolering av hela områden, ransonering av grundläggande produkter och mobilisering av armén. Dessutom öppnar det vägen för en trolig uppskjutning av de utlysta regionalvalen i Baskien och Galicien 4 april, som saknat juridiska grunder.