Stängningen av gränsen var ett väntat beslut, som togs på måndagen i samråd med övriga EU-länder. Dessutom väntas statscheferna 17 mars besluta om en allmän stängning av EU:s yttre gränser, under en månads tid. Syftet är att bromsa spridningen av Covid-19.

Många skandinaver i Spanien planerar eller är redan på väg att lämna landet i bil eller husbil och det är i skrivande stund oklart om de kommer att släppas igenom efter midnatt. Sydkusten har varit i kontakt med Sveriges ambassad i Madrid, som dock inte kan ge ett klart svar på frågan.
– Ambassaden har i nuläget ingen kännedom om begränsningar gällande utresa från Spanien. Vår rekommendation är att hålla sig uppdaterad via media samt att följa spanska myndigheters rekommendationer, säger Violeta Ogneova.

Som Sydkusten publicerat har minst en anställd vid Sveriges ambassad insjuknat i coronavirus och ett flertal andra har satts i karantän. Det gör att Sveriges diplomatiska delegation i Spanien just nu är kraftigt underbemannad.

Det kan vara en förklaring till att ambassadens informationssida om coronakrisen fått mycket kritik av spaniensvenskar för bristfällig uppdatering. Detta är adressen till sidan:
https://www.swedenabroad.se

Det är för övrigt inte bara ambassaden som står ovetandes. Sydkusten har även varit i kontakt med trafikpolisen Guardia Civil, som uppger att de än så länge saknar uttryckliga direktiv vad gäller resa ut från Spanien landvägen. Med tanke på att det än så länge går att lämna Spanien med flyg förefaller det rimligt att tro att det även kan ske med bil, men talesmannen för Guardia Civil som Sydkusten talat med betonar att de ej kan ge ett tydligt besked i dagsläget.

Sydkusten kommer att fortsätta att uppdatera kontinuerligt om coronakrisen på följande sida:
https://www.sydkusten.es