På läsares frågor har Sydkusten varit i kontakt med trafikpolisen Guardia Civil, för att klargöra vilka kriterier som råder i dagsläget. Även om svaret är entydigt så är det också uppenbart att det fortfarande finns luckor i bestämmelserna och att det inte går att garantera att poliser gör samma tolkningar, i händelse av kontroll..

De nuvarande normerna fastställer att endast en person får färdas i fordon. Passagerare får endast medfölja i den händelse att vederbörande är minderårig, rörelsehindrad eller saknar eget körkort samt att hen absolut måste vidta resan.

När det gäller taxi är grundregeln nu endast en passagerare i taget. Här är luckorna om möjligt ännu större, exempelvis om en förälder behöver ta sig någonstans med en eller flera små barn. Taxi Sol i Marbella säger att de gör undantag vid ”force majeur” men att de samtidigt upplevt hur poliser gör olika tolkningar av detta.

Sydkusten har även rådgjort med Guardia Civil vad som gäller exempelvis par i husbil som nu tvingas lämna campingplatserna. Trafikpolisen poängterar att grundregeln säger att endast en person får färdas i fordon och att de inte har uppgifter om några undantag för tillfället. Det idealiska i det här fallet måste vara om den ene i sällskapet uppger att hen saknar körkort!

Vi försöker återkomma med närmare besked.