Expertsvar:
2020-03-24 15:49:06


Det råder i praktiken undantagstillstånd nu och alla administrativa ärenden ligger på is. Körkort som går ut under karantänen förlängs automatiskt och det troligaste är att självdeklarationen också blir senare i år. Ingen kommer bli påtvingat skattskyldig i Spanien på grund av coronakrisen. Om du kan, ska du ta det lugnt där du befinner dig och vänta med att resa hem tills krisen ebbat ut.

Mats Björkman/Sydkusten

2020-03-30 08:02:49
Hur fungerar halvårsregeln i det att inte behöva betala skatt i Spanien ? Inom ett halvår ska jag alltså vara utanför landet . Men när kan jag åter vara tillbaka i min bostad i Spanien ? Blir det nollställt i och nyår eller hur många månader måste avhålla mig från att vistas i Spanien i det slippa dubbel beskattning av inkomst ? Dubbelbeskattning = inkomstskatt både i Sverige och Spanien ! Kanske Mats Björkman kan svara på mina frågor !
Karl Gunnar Göran

2020-03-30 10:37:27
Snälla svara på frågan
Margareta Barchan

Expertsvar:2020-03-30 10:49:00

Ni som efterlyser snabba svar på skattetekniska frågor mitt under den värsta sanitetskrisen i Spanien på mer än hundra år får nog tänka efter lite. Det ni vill ha svar på finns utförligt förklarat sedan länge både i artikelform samt i Fråga SK.
Mats Björkman/Sydkusten

2020-04-11 13:47:00
Hej
Jag läser ditt svar 2020-03-24 kl 15.49 om skattskyldighet i Spanien p.g.a. vistelse i landet överstigande 182 dagar. Jag tolkar Ditt svar som att Du har myndighetsbesked om att Spanien inte kommer att påtvinga någon skattskyldighet i Spanien i år p.g.a. coronakrisen. Jag är jurist och vill gärna kunna basera beslut på lag eller förordning. Kan Du hänvisa till källan för Din uppfattning i frågan.
Mvh
Bengt
Bengt

2020-04-11 19:13:57
Antingen det är si eller så borde fler svenskar och även andra inte vara så rädda, på gränsen till hysteriskt rädda, för att skatta i Spanien. Att skriva sig här. För de allra flesta kostar det inget extra eftersom dubbelbeskattningsavtalet reglerar att det inte blir extra skatt. Att man också bidrar med skattepengar där man bor gör inte saken sämre.
Kanske en allt för personlig uppfattning på den här länken.
Gunnar

2020-04-12 13:29:09
Tack för din information , Gunnar ! Naturligtvis har jag inget emot att betala skatt i Spanien , om jag nu bestämmer mig för att bo där en längre tid. Att dubbelbeskattningsavtalet reglerar till normalt skatteuttag kände jag inte till . Men nu vet jag ! Tack !
Karl Gunnar Göran

Expertsvar:2020-04-13 12:27:50

Såvitt jag vet finns det ingen skriftlig lag eller förordning som reglerar denna specifika fråga. Ingen vet väl i dagsläget hur länge reserestriktionerna kommer vara, och om dessa restriktioner kommer att "tvinga" människor att stanna kvar i Spanien i mer än 183 dagar under år 2020…

Den som vill ha ett skriftligt och bindande förhandsbesked rekommenderar jag att vända sig till Dirección General de Tributos. På följande webbplats kan man fylla i ett elektroniskt formulär, dock krävs att man har digitalt ID:
https://www.hacienda.gob.es

Den allmänna regeln om vilka situationer som leder till obegränsad skattskyldighet i Spanien finns i artikel 9.1 a) i Ley 35/2006 sobre la Renta de las Personas Físicas. I denna artikel finns bland annat ”183-dagarsregeln”.

Om en person anses vara obegränsat skattskyldig i två länder (Sverige och Spanien i detta fall) kan detta lösas i efterhand, genom ansökan om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Mer information om detta finns på Skatteverkets webbplats:
https://www.skatteverket.se
Charlotte Andersson, Linguaiuris

2020-04-13 13:49:21
Tack för svaret, som ju egentligen säger att vi vet inte hur detta kommer att behandlas. Det föreligger dock en risk, om inte 183- dagarsregeln innehåller något skälighetsrekvisit, att skattemyndigheten inte kan avvika från regeln även om omständigheterna är ömmande i det enskilda fallet. Slutsatsen är såvitt jag kan förstå att man bör undvika att överskrida 183-dagarsregeln om det är möjligt.
Bengt