Den 23 mars 2020 trädde nya regler i kraft om begränsade möjligheter till inresa i Spanien, på grund av den kris som har orsakats av coronaviruset. Den fria rörligheten för personer, som är en hörnsten för EU-medborgare, begränsas tillfälligt för att skydda folkhälsan och den allmänna ordningen.

EU-medborgare (exempelvis svenska medborgare) och medborgare i länder som ingår i EES (exempelvis norska medborgare), samt deras familjemedlemmar kan nekas inresa i Spanien från och med den 23 mars. Dock tillåts inresa till Spanien för personer i följande situationer:

• Personer som är registrerade som bosatta (residentes) i Spanien eller personer som reser direkt till sin bostad i en annan EU-medlemsstat eller associerade Schengenländer.

• Gränsöverskridande arbetstagare.

• Sjukvårdspersonal och personal inom äldrevården, som reser för att utöva sitt yrke.

• Personal som ägnar sig åt varutransporter, som reser i utövandet av sitt yrke, samt personal som är nödvändig för att genomföra kommersiella flygtransporter.

• Diplomatisk och konsulär personal, personal inom internationella organisationer, militärer och medlemmar i humanitära organisationer, som reser i utövandet av sina respektive arbetsuppgifter.

• Personer som reser av nödvändiga familjeskäl, som kan styrka detta.

• Personer som kan visa upp dokument på skäl som utgör force majeure eller nödsituation, eller vars inresa tillåts av humanitära skäl.

Spanska myndigheter samarbetar med transportörer och myndigheter i grannländerna för att kontrollera att reglerna följs.

Begränsningarna i rörligheten gäller i 30 dagar räknat från den 23 mars 2020, men kan komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklas. Alltså är det ännu oklart vad som kommer gälla för inresor till Spanien efter den 22 april 2020.

Tillägg: Inreserestriktionerna som nämns i artikeln har förlängts till den 15 maj 2020 och kan komma att förlängas ytterligare.

Källa: artikel 1.2, Orden INT/356/2020, de 20 de abril (BOE 21 april 2020)

Klicka här för att läsa mer.

Källa: Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com