Konflikten i Svenska kyrkan har sina rötter i den rättsprocess som väcktes av tidigare kyrkoherden Mikael Jönsson och hans hustru kyrkoassistenten Lena Ottosson, mot deras arbetsgivare SKUT för kontraktsbrott. De åberopade ett muntligt löfte om förlängt kontrakt till och med 2027, vilket den nya SKUT-chefen Richard Jönsson sa nej till.

Trots att denna konflikt slutade med en försoning, så har osämjan mellan den lokala kyrkoföreningen och SKUT bestått och vuxit ytterligare. De tre anställda vikarierna som anlände i januari för en period på sex månader fick ett kyligt mottagande från en del av styrelsen och församlingsmedlemmarna och meningsskiljaktigheterna eskalerade fram till den ordinarie årsstämman, som hölls för några veckor sedan.

Den 23 mars annonserade så fem av de sex medlemmarna av det lokala kyrkorådet sin omedelbara avgång, bland dem ordföranden Anssi Lakomaa. Svenska kyrkan i Utlandet åberopar å sin sida att stadgarna inte följs samt att deras personal tvingats arbeta under ohållbara förhållanden.
– Jag vill inte gå in på detaljerna, säger den hittillsvarande kyrkoherden, biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund till Sydkusten. Hon bekräftar dock att hon liksom de övriga två anställda av SKUT, komministern Joakim Johansson samt kyrkassistenten Maria Starborg kallats hem.
– Min förhoppning är att detta endast är tillfälligt och att vi får komma tillbaka, poängterar Koivunen Bylund och tillägger att de även i fortsättningen kommer att svara på telefon och e-post som hittills.

Den senaste tiden har kyrkan på Costa del Sol varit enbart virtuell. Den slog tidigt igen sina dörrar när coronakrisen startade och det är en av de frågor som varit föremål för konflikt.
– Beslutet att stänga kyrkolokalen fattades utan att det togs upp i kyrkorådet. Det hänvisades till spanska myndighetsorder, men just hjälporganisationer får fortsätta verka och det är flera i församlingen som menade att det nu var viktigare än någonsin att ta emot de utsatta, berättar Anders Korneliusson i valnämnden.

Mycket pekar på en ny juridisk konfrontation mellan det nuvarande kyrkorådet och SKUT, beträffande de senaste händelserna och beslutet att kalla hem personalen. Tills vidare har det nuvarande kyrkorådet, som arbetar utan någon tillförordnad ordförande, beslutat att kalla till en extraordinär stämma 6 september klockan 13.00.
– Situationen är så pass osäker just nu i Spanien att vi ej anser att det går att hålla stämman före sommaren. Detta är det tidigaste datumet som verkar möjligt för att välja en ny ordinarie styrelse.

Till skillnad mot SKUT:s uppfattning hävdar kyrkoföreningen att det nuvarande kyrkorådet har beslutsrätt. Detta då är fyra medlemmar och sålunda representerar mer än hälften av de sex personer som normalt utgör styrelsen. Efter att suppleanterna nu klivit upp som ledamöter i kyrkorådet utgörs denna av Christopher Fäldt, Susan Silbo, Gunilla Nordqvist samt tidigare kyrkoherden Mikael Jönsson.

Anders Korneliusson betonar att även om SKUT dragit sig tillbaka finns församlingen kvar. Den har dessutom besittningsrätten av kyrkolokalen och kan i teorin besluta att öppna den igen.
– Just nu är dock så mycket osäkert på grund av coronakrisen att vi i dagsläget ej vet vad som kommer att ske.

Tillförordnade kyrkoherden Tuulikki Koivunen Bylunds tjänstgöring på Costa del Sol blev både kortare och annorlunda mot vad hon tänkt sig, både för konflikterna och coronakrisen i Spanien. Men allt har inte varit negativt.
– En del människor har onekligen varit elaka, men tills för bara några veckor sedan har jag kunnat träffa många positiva och vänliga människor och det har varit en glädje att få tjänstgöra på kusten. Jag kommer gärna tillbaka.

Under tiden har SKUT på torsdagskvällen skickat ut ett extra nyhetsbrev, signerat av deras utlandschef Camilla Persson. Hon motiverar beslutet till att kalla hem personalen med oacceptabla arbetsmiljöförhållanden och annonserar att inga ytterligare anslag kommer betalas ut till församlingen från Svenska kyrkan på nationell nivå, innan en oberoende revision har skett och eventuella brister som revisorn, stiftet och avdelningen noterat har åtgärdats.