Tidningen El Diario uppmärksammar listar i en artikel de vanligaste misstagen som begås av kunder i samband med inköp i butiken. Läs och gör inte om dem!

1. Rör inte ditt ansikte!
Artikeln upprepar denna uppmaning och listar den överst, vilket speglar hur viktigt detta är. Covid-viruset tar sig inte igenom huden, men däremot via ingångar som ögon, näsa och mun. Om man med händerna varit i beröring med viruset, är smittrisken som störst om man sedan petar sig i ansiktet.

2. Lägg undan mobilen
Många brukar mobilen när de handlar, antingen för att tala med någon, texta eller se på sin inköpslista. Mobilen är dock en av de största potentiella smitthärdarna, som bör desinfekteras nästan lika regelbundet som man tvättar händerna. Så ta inte fram den i butiken. Även om du tar på dig plasthandskar så kan dessa förorenas om du brukar mobilen med dem på. Dessutom tar många av sig ansiktsmasken för att prata på mobilen och då petar de på masken också, som är en annan potentiell smittrisk.

3. Rör ej ansiktsmasken
De är troligt att det snart blir påbud på ansiktsmask på öppen plats i Spanien, för att minska risken för smittspridning. Bristen på ansiktsmasker på marknaden gör att många kommer individer tvingas bruka hemtillverkade masker eller halsdukar, som dock har en bromsande effekt om man själv skulle vara smittad. Oavsett vilken mask som brukas så ska man ej peta på den medan man är i butiken och den ska endast beröras vid fästena, när den tas på och av.

4. Bruka handskar rätt
Skyddshandskar fungerar endast om de brukas på rätt sätt. Väl på händerna kan de bli lika infekterade som huden, så bruka inte vanliga handskar som du bär hemifrån. Se till att bruka de plasthandskar som erbjuds i butiken, men framför allt när du tar på frukt och grönsaker.

5. Håll avståndet till andra
Undvika att gå fram och tillbaka i en korridor och på så vis passera andra kunder. Se även till att alltid ställa kundvagnen på en plats där den inte hindrar cirkulationen.

6. Håll avstånd till varorna
Peta inte på varorna mer än nödvändigt och håll avståndet. Gå i mitten av korridoren och fram till den produkt du ska ta, utan att ta på olika för att jämföra.

7. Bruka shoppinglistor (fast ej på mobilen!)
Genom att upprätta en ordentlig shoppinglista reduceras antalet besök i matbutiken till ett minimum. Dessutom minskas tiden i butiken, när man tydligt vet vad man är ute efter.

8. Försiktig med shoppingvagnen
Shoppingvagnarna och korgarna desinfekteras i dagsläget regelbundet av personalen, men utgör ändå en av de största smittriskerna. Ta inte i dem utan handskar och placera helst dina medhavda kassar på ett sådant sätt att du kan placera varorna i dem direkt.

9. Rengör dina kassar
Återanvändningskassar bör rengöras regelbundet. Många tål att köras i tvättmaskinen och andra kan desinfekteras med spraymedel.

10. Var extra uppmärksam vid kassan
En av de största smittriskerna uppstår vid kassan, dels på grund av att en del kanske inte håller säkerhetsavstånd och dels för att varorna kommer i kontakt med rullbandet. Detta rengörs regelbundet av personalen, men undvik inte minst att oskyddad frukt och grönsaker kommer i kontakt med bandet. Se dessutom till att respektera avståndet till både expediten och andra kunder i kön.

Artikeln i El Diario har en elfte punkt som inte är av sanitetsslag, men som också bedöms viktig. Den har med attityden som kund att göra. Låt inte försiktighetsåtgärderna gå ut över ditt humör och bjud gärna personalen i butiken på ett leende (särskilt om du ej bär mask...). De är några av frontfigurerna i den nuvarande krisen.