Långt ifrån alla som den senaste tiden insjuknat eller avlidit i Spanien har testats för Covid-19. Det första officiella dödsfallet i Spanien av en patient med coronavirus upptäcktes först två veckor i efterhand och än idag testas endast en bråkdel av de som avlider i hemmet, innan de hunnit få vård. Lägg därtill att en stor del av dödsfallen hittills registrerats bland äldre i vårdhem, där de ej heller testats, så antyder det att betydligt fler fallit offer för coronapandemin i Spanien än de officiellt 13 798 som i skrivande stund redovisats.

Många av dödsfallen på grund av Covid-19 blir förmodligen aldrig kända. I nuläget kan endast beräkningar göras, baserat på andra källor är den officiella coronastatistiken. En av dem, som just publicerats av El Diario, anger att antalet registrerade dödsfall de senaste knappt tre veckorna är 47,2 procent högre än normalt, under samma period. Detta enligt siffror från hälsoinstitutet Carlos III, i Madrid. Sammanlagt har 31 472 personer registrerats som avlidna mellan 17 mars och 4 april, mot genomsnittet samma period det senaste decenniet, som är på 21 381.

Skillnaden, 10 091, är anmärkningsvärt nog lägre än antalet registrerade dödsfall på grund av coronasmittan. Med andra ord hade dödligheten i Spanien i år varit lägre än normalt, om vi ej drabbats av coronapandemin.

Ökningen i år är på 54,2 procent bland män och 36,9 procent bland kvinnor. Antalet dödsfall bland äldre än 74 år har ökat med 53,3 procent, mot endast 13,4 procent bland yngre än 65 år.

Dödstalen varierar vidare stort mellan olika områden. El Diario.es visar noggrann statistik för de olika åldersgrupperna i varje autonom region. Av den framgår att det under den aktuella perioden avlidit mer än dubbelt så många människor (111 procent) i Madridregionen än normalt. I Castilla-La Mancha är ökningen på hela 188 procent, medan den i Andalusien ej överstiger 15 procent. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att de två första tillhör de områden som registrerat flest fall av Covid-19, medan Andalusien hittills varit relativt förskonat.

Regionssiffrorna visar också genomgående att det framför allt är den äldsta befolkningen som genomlider en dramatisk period just nu. I Castilla–La Mancha har mer än tre gånger så många (211 procent) av de som är äldre än 74 år avlidit mellan 17 mars och 4 april, än genomsnittligt. Siffran i Madrid är på 129 procent.

Tidningen El Confidencial rapporterar att regionaldomstolen i Castilla-La Mancha på eget initiativ gjort en beräkning av antalet dödsfall som förmodas bero på coronaviruset. Detta mot bakgrund av de onormalt höga dödstalen. Enligt domstolen kan så många som 1 921 personer i regionen hittills ha fallit offer för coronapandemin. Det är nästan tre gånger så många som den officiella statistiken, som är på 708 personer.

Sammanfattningsvis är antalet dödsfall i Spanien på grund av coronapandemin betydligt högre än de officiella siffrorna, som i sig är bland de högsta i världen. Oavsett vilka de verkliga siffrorna än är, är det tydligt att Spanien drabbats särskilt svårt. Det finns flera förklaringar för detta. En av de främsta är att den spanska befolkningen är bland den äldsta i världen, med en förväntad livslängd som endast överträffas av Japan. Dessutom är relationerna över generationsgränserna i Spanien betydligt mer frekventa än i många andra länder, inte minst jämfört med Sverige. Det har inneburit att de äldre i Spanien utsatts för betydligt fler kontakter och sålunda potentiella smittillfällen.

I många fall har coronaviruset överförts till äldre när de fått besök på ålderdomshem. Där har sedan härder av Covid-19 bildats och spritt sig bland både inneboende och personal och lett till en allmän kollaps som i flera fall tvingat militären att komma till undsättning.

Vi kommer säkerligen aldrig veta exakt hur många som förlorat livet i Spanien på grund av coronasmittan. De dramatiska konsekvenserna av pandemin lämnar dock inga tvivel.

Referensartiklar (på spanska):

El Diario:
https://www.eldiario.es

El Confidencial:
https://www.elconfidencial.com