Just som denna fråga blivit föremål för debatt även i Sverige har de spanska myndigheterna valt att definitivt slå näven i bordet. I flera veckor har rykten cirkulerat om interna förordningar som skulle fastställa att i händelse av brist på intensivbäddar och respiratorer ska läkarna prioritera de patienter som har störst potentiell livslängd. Med andra ord att de som är äldst och lider av andra sjukdomar i första hand ska vara de som nekas nödvändig vård.

Ett direktiv utfärdades dock 2 april och citeras av tidningen El Confidencial. Där fastställs att under inga förhållanden ska patienter diskrimineras baserat på ålder eller andra kliniska förhållanden.