De senaste förhoppningarna om att kunna inleda testkörningar till sommaren riskerar att grusas. Anledningen är att karantänen även hämmar det återstående arbetet i Nerja.

Kring påsk var alla verksamhet lagd på is. Sedan 13 april har arbetet kunnat återupptas, men flera att de alltjämt rådande restriktionerna försvårar enligt Diario Sur för byggföretaget att hålla tidsschemat.