Föreningen har producerat mer än 40 000 återanvändningsbara munskydd samt skyddspaket, så kallade EPI:s. Däremot har det fortsatta arbetet hämmats på grund av bristen på resårband.

Genom Sydkustens försorg har ett stort parti resårband kunnat beställas från en leverantör i Madrid (efterfrågan är enorm). Tack vare leveransen kommer Aguja Solidaria kunna producera ytterligare 20 000 munskydd och cirka 500 skyddspaket.

Munskydden distribueras även till föreningar och handikapporganisationer på Costa del Sol, liksom familjer. De ombeds skänka livsmedel i utbyte, som i sin tur levereras till behövande familjer.

För Sydkusten är det en självklarhet att stödja denna typ av privata initiativ och vi uppmuntrar våra läsare att också vara solidariska och stötta hjälporganisationer.

Mer information:
http://www.agujasolidaria.org

Andra föreningar som du kan stödja:

Unicef Spanien - Stor kampanj nu för att b.la köpa in sjukvårdsutrustning.
https://www.unicef.es

Cruz Roja Española (Spanska Röda Korset)
https://www2.cruzroja.es

Médicos del Mundo - Läkare utan gränser
https://www.medicosdelmundo.org

Bancosol (Costa del Sol) - Stora matinsamlingar med mera.
https://bancosol.info

Ángeles Malagueños de la Noche (Málaga) - Mat och annat till behövande.
http://www.angelesdelanoche.org

Comedor Santo Domingo (Málaga) - Mat till behövande.
https://www.comedorsantodomingo.org

Cáritas (Spanien) - Katolsk hjälporganisation för de mest fattiga.
https://www.caritas.es

Fundación Once - Spaniens stora handikappförening
https://www.once.es

Fundación Cudeca (Costa del Sol) - Palliativ vård
https://www.cudeca.org

AECC - Asociación Española Contra El Cáncer - Spaniens stora cancerförening.
https://www.aecc.es