Kustsamhället i Granadaprovinsen har lyckats hålla coronasiffrorna på ett minimum, med mindre än 20 smittfall och hittills ett dödsoffer. Detta tack vare snabb smittkontroll, där man till och med kunde spåra och avskärma sin så kallade ”patient 0”. Det var en läkare från Granada, som på grund av samåkning smittade ett flertal kollegor. Dessa isolerades dock snabbt och vårdcentralen utrymdes och desinfekterades.

Almuñécar hålls i dagsläget som en modell även i den grad som befolkningen respekterat karantänen. Därför kan den plan som kommunledningen tagit fram för sommaren bli en riktlinje för många andra turistorter i landet.

Planen är uppbyggd på fyra områden och målet är att rädda sommarsäsongen, om än i begränsad utsträckning. Tidningen El Ideal beskriver den.

Den första fronten gäller åtkomsten till stränderna och där har Almuñécar ett stort försprång genom att restriktioner sedan tidigare tillämpas på en av de fem stränderna i kommunen, nämligen Cantarriján. Det rör sig om en avsides vik populär bland nudister, som på sommaren endast kan nås med skyttelbuss. Liknande avspärrningar liksom poliskontroller planeras i sommar för de övriga fyra stränderna, för att begränsa antalet personer på stranden.

Den andra fronten går ut på att testa turister, både vad gäller eventuell feber och snabbtester för Covid-19. Vidare ska alla hotell ha särskilda hygienprotokoll, som desinfektionsmedel för handtvätt på många platser.

Den tredje fronten handlar om snabb aktion i händelse av misstänkta smittfall. För detta ska det finnas minst en hotellanläggning som är disponibel för att isolera patienter, så kallad ”Noaks ark”. I dagsläget är tre hotellanläggningar redan utvalda som möjliga karantäncenter i händelse an smittvåg. De är Bahía Tropical, Bahía Almuñécar samt Hotel La Herradura.

Den fjärde fronten är ett flertal åtgärder som kommunledningen förberett redan innan regeringens annonserade nedtrappningsprogram. Det inkluderar bland annat att alla stora sammankomster i sommar ställs in.