Myndigheter och företag förbereder just nu för återgången till en fysisk närvaro på arbetsplatserna. Återgången till jobbet måste dock ske med hänsyn till en mängd krav och rekommendationer för att minimera risken för smittspridning. Tidningen Diario Sur presenterar regeringens “Guide till god praxis på arbetsplatsen”. Guiden samlar de viktigaste skyldigheterna och råden för att stegvis och säkert inleda den nya vardagen.

Framför allt, glöm kindpussar och handskakningar, respektera avståndet på två meter mellan människor och tvätta händerna noga och ofta!

Att tänka på innan du åker till jobbet

Om du uppvisar något av symptomen för Covid-19, som hosta, feber eller svårt att andas, stanna hemma och kontakta sjukvården på telefon. Gå inte till jobbet förrän du kan göra det utan risker för dig själv och andra.

Om du har varit i nära kontakt med en smittad, ska du inte åka till jobbet på minst två veckor, även om du inte själv uppvisar några symptom.

Om du tillhör en riskgrupp på grund av ålder, graviditet eller medicinskt tillstånd som högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom, cancer eller nedsatt immunförsvar, ska du undvika att åka till arbetet. Om du inte kan jobba hemifrån, tala med din husläkare som kan utfärda ett intyg. Det kommer likställas med en arbetsplatsolycka när det gäller ersättning för förlorad inkomst.

Råd gällande förflyttningar

Det är viktigt att upprätthålla avståndet på två meter och därför är individuell transport att föredra. Om du går, cyklar eller åker moped/motorcykel, behöver du inte använda ansiktsmask.

Vid förflyttning i bil bör åtgärder vidtas för att garantera hygienen/rengöringen. Undvik att mer än en person sitter i varje rad och ha så långt mellan passagerarna som möjligt. Det samma gäller om du åker taxi eller liknande.

Om du åker kollektivtrafik som buss, tunnelbana eller tåg – håll avstånd och använd ansiktsmask (obligatoriskt!).

Rutiner på arbetsplatsen

Arbetsuppgifter och processer ska planeras så att anställda kan hålla avståndet på två meter; vid ankomst, hemgång och under hela arbetsdagen. Avståndet ska garanteras i gemensamma utrymmen medan folksamlingar ska undvikas på samtliga ytor.

Återupptagande av aktivitet ska styras av principen om en minimering av risker. Aktiviteter som medför trängsel eller folksamlingar, ska undvikas i det längsta.

Återgången till arbetet ska organiseras stegvis, för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och vid entrén till arbetsplatsen.

Arbetsgivare ska anpassa arbetstiderna om lokalerna inte tillåter det rekommenderade avståndet samt överväga skiftarbete, omfördelning av arbetsuppgifter och distansarbete.

På arbetsplatser som är öppna för allmänheten ska åtgärder vidtas för att minska den fysiska kontakten mellan anställda och kunder/besökare.

På arbetsplatser öppna för allmänheten måste hänsyn tas till flera faktorer: antal personer i lokalen måste följa gällande regler för att garantera avståndet. Om detta är möjligt ska mekanismer för kontroll vid entrén installeras. Arbetsgivaren ska tillhandahålla individuell skyddsutrustning om det behövs.

Distansarbete samt möten via telefon och videokonferenser rekommenderas, särskilt på de arbetsplatser där avståndet mellan anställda inte kan garanteras.

Undvik förflyttningar i arbetet som kan lösas genom telefon- eller videosamtal.

Användning av ansiktsmask är inte nödvändigt under arbetsdagen, om arbetet inte kräver det och om två meters-regeln kan upprätthållas.

Organisatoriska åtgärder på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska i sitt program för förebyggande av risker på arbetet, fastställa förfarandet för att garantera de anställdas säkerhet. Denne ansvarar för att informera anställda om hälsovårdsmyndighetens rekommendationer.

Arbetsgivaren ska förse sin personal med nödvändiga hygienprodukter. Generellt gäller det tvål, handsprit, pappershanddukar samt även ansiktsmasker och handskar om det behövs.

En beredskapsplan för att identifiera riskerna i olika moment på arbetsplatsen och för att vidta anpassade skyddsåtgärder, rekommenderas.

Arbetsgivaren ska fastställa ett protokoll för om någon i personalen uppvisar symptom.

Rekommendationer till personalen

Förutom att hålla avstånden ska den anställde följa alla de förebyggande åtgärder som arbetsgivaren indikerar.

Hälsovårdsdepartementet rekommenderar starkt användning av ansiktsmask, när avståndet inte kan upprätthållas.

Undvik fysisk kontakt när du hälsar. Ta inte i hand.

Undvik i den mån det är möjligt att använda någon annans utrustning och enheter, exempelvis telefoner och datorer. Om det är nödvändigt, öka de förebyggande åtgärderna och desinficera innan och efter användning. Om det inte är möjligt, tvätta händerna direkt efter användning.

Tvätta händerna regelbundet med vatten, tvål och handsprit. Det är särskilt viktigt att tvätta händerna efter att ha hostat eller nyst och efter att ha tagit i något som kan innehålla smitta.

Täck näsan och munnen med en pappersnäsduk om du hostar och nyser, släng den sedan i en papperskorg/soptunna som går att stänga. Om du inte har tillgång till pappersnäsdukar, använd armvecket för att inte få smitta på händerna.

Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Underlätta för städpersonalen när du lämnar jobbet genom att rensa så mycket som möjligt.

Om du märker av några symptom, meddela kollegor och chefer. Vidta försiktighetsåtgärder för både fysisk distans och hygien och kontakta din vårdcentral eller den särskilda telefonlinjen för Covid-19.

Hygienåtgärder

Regelbunden ventilation i alla delar av lokalen, minst en gång om dagen dag och i minst fem minuter.

Regelbunden rengöring av luftfilter och ökad nivå på ventilation i luftkonditioneringen för att förnya luften oftare.

Utöka rengöringen i samtliga delar av lokalen, särskilt på ytor som används och tas i ofta, som fönster, dörrhandtag, bord och datorer.

Rengör arbetsplatserna vid varje skiftbyte.

Överväg användning av blekmedel eller andra desinfektionsmedel i rengöringsrutinerna.

Säkerställ korrekt skydd för personal som ansvarar för rengöringen. Städning ska genomföras med ansiktsmask och handskar av engångstyp.

Arbetsuniformer och liknande ska förflyttas i stängd påse till platsen där de tvättas. Komplett tvättprogram med en temperatur på mellan 60 och 90 grader rekommenderas.

Avfallshantering

Avfallshantering ska även hädanefter ske med hänsyn till vanliga rutiner för sopsortering.

Pappershanddukar rekommenderas att läggas i behållare med lock som öppnas med fotpedal.

Allt skyddsmaterial såsom ansiktsmasker och plasthandskar ska slängas i de vanliga soporna (grå behållare).

Om en av de anställda uppvisar symptom ska den soptunna/papperskorg som använts isoleras, soppåsen avlägsnas och läggas i ytterligare en påse som stängs och slängs i sopcontainern.

Att tänka på efter jobbet

När arbetsdagen är slut, var extra försiktig med avstånd till andra och vidta förebyggande åtgärder för att undvika smitta och för hygienen i hemmet, speciellt om det finns personer i hemmet som tillhör en riskgrupp.

Här finns hela guiden på spanska:
https://www.miteco.gob.es


Bildtext: