Det som från början skulle ha gällt först i Fas 3 får dock endast ske under särskilda villkor. Vid simbassängerna får max 30 procent av den normala kapaciteten besökare vistas samtidigt och det ska hållas minst två meters avstånd mellan varje person. Vid behov ska tidsbegränsningar införas, för att möjliggöra för alla som vill att bada.

Även vid stränderna måste säkerhetsavstånd hållas samt promenadtiderna för 70+ respekteras. Eventuellt kan det i vissa områden krävas förbeställda tider. I samtliga fall gäller strikt hygien och regelbunden rengöring/desinfektion