Det rör sig om ett förslag som varken inkluderar detaljer eller ett definierat tidsperspektiv. Däremot vill PSOE diskutera med andra grupper möjligheterna att successivt begränsa bruket av sedlar och mynt, som ett sätt att bekämpa den svarta marknaden.

Ett tidigare förslag om att sänka gränsen för kontanta betalningar från nuvarande 2 500 euro till 1 000 röstades ned i parlamentet. Enligt El País planerar dock skatteverket Agencia Tributaria att åter ansöka om denna åtgärd.

Tanken på att helt slopa kontanta medel har tagit ny fart i och med coronakrisen. De galiciska regionalmyndigheterna har direkt avrått från bruket av sedlar och mynt, för att minska risken för smittspridning.

Motståndare till att begränsa bruket av kontanter menar bland annat att det gynnar elektroniska bolag och tvingar människor att deponera alla sina tillgångar hos bankerna.