Precis som experter och politiker poängterat, var karantänen på sätt och vis den enkla delen i kampen mot coronaviruset. Från att ha haft strikta och tydliga regler för vad som gäller, ska vi nu använda vårt egna sunda förnuft. Tolkningen av rekommendationerna, och kanske framför allt i vilken mån de faktiskt uppfylls, skiljer sig radikalt. Både mellan enskilda individer och verksamheter. En del restauranger och barer fylls på utan kontroll, ofta utan att folk bär munskydd, och ibland utan att det ens finns tvål tillgänglig på toaletten. Samtidigt råder i en del privata bostadsområden extremt strikta regler kring vem som får bada och när, med stängda toaletter och förbud mot att ta med sina vänner. Även i de fall poolerna är nästintill folktomma.

Å ena sidan öppnas gränserna och flygen börjar gå. Turisterna välkomnas och det är fokus på att ekonomin måste komma igång igen. Å andra sidan höjer experterna ett varningens finger för att faran långt ifrån är över och att vi högst troligen har en andra smittvåg att vänta till hösten. Frågan är då om det bästa är att hålla sig inne och hemma så mycket det går, för att inte bidra till detta? Eller om vi snarare ska passa på att umgås och röra oss ute så mycket som möjligt med tanke på risken att bli satta i karantän igen om några månader? Friheten är efterlängtad, men det är inte helt lätt att veta hur den ska användas.

New York Times har gjort en enkät bland 511 epidemiologer om deras personliga åsikter gällande 20 vardagsaktiviteter och när de tänker återuppta dem. Svaren utgör på inget vis några allmänna riktlinjer, utan är kopplade till var och ens egen livssituation och riskprofil. Den röda tråden är att de flesta av dem i sommar väljer att prioritera aktiviteter utomhus och i mindre grupper. Drygt hälften, 56 procent, uppger att de kan tänka sig att semestra med övernattning inom köravstånd. Dock är det många aktiviteter som majoriteten inte tänker återuppta förrän inom tre till tolv månader, som att flyga, skicka barnen till skola och sommarläger, arbeta på ett delat kontor, äta inomhus på en restaurang, gå på gym och åka buss eller tunnelbana. Hela 64 procent säger att de inte ser sig själva gå på ett sportevenemang, konsert eller teater det närmaste året.

Tidningen El País har i sin tur intervjuat sex spanska epidemiologer om hur de resonerar kring framför allt sin egen semester och umgänge den närmaste tiden. I stora drag föredrar de hemester, stranden framför poolen, uteserveringar framför inomhuslokaler, bilen framför tåg och flyg och kramar reserveras de allra närmaste och riskpersoner undantagna. Ingen av dem har för avsikt att resa utomlands, utom möjligen till Portugal och de har avbokat sina utlandsresor både för jobb och nöjen. De har heller inga planer på att sätta sig på ett flygplan, även om de inte direkt avråder från det. Det samma gäller hotellvistelser.

Liksom för de flesta spanjorer har epidemiologernas umgängesliv blivit mer virtuellt än tidigare. De ser inga problem med att barnen går på sommarskola eller läger, då aktiviteterna oftast är utomhus. Vidare har de redan börjat besöka sina äldre släktingar och poängterar att den sociala biten är väldigt viktig. Dock är de extremt noga med sin handhygien, använder munskydd – trots att de uppfattar det som den mest obekväma av åtgärderna – och kommer generellt att undvika fysisk kontakt samt fester och sammankomster med mycket folk.