Muñoz poängterar att stadsplanen är ett viktigt verktyg och motorn i Marbellas ekonomiska återhämtning efter den totala inbromsning som karantänen har inneburit. Arbetet med att färdigställa stadsplanen har pågått även under larmsituationen för att kunna uppfylla den utlovade tidsplanen. Denna förutsätter att det preliminära utkastet godkänns före sommaren, något som alltså ser ut att bli verklighet. Utkastet är enligt borgmästaren klar att godkännas vid ordinarie plenimöte i juli.

Marbellas nuvarande stadsplan är från 1986, efter att 2010 års stadsplan revs upp av Högsta domstolen 2015.