Pandemin har haft en direkt effekt på de rättsliga förfaranden som reglerar familjerelaterade ärenden. Málagas tre familjestolar befinner sig i en situation av överbelastning och extremt långa väntetider. I den nya normaliteten kommer det in nära 40 nya fall per dag, jämfört med 15 till 18 nya fall innan domstolarna slog igen. Det skriver tidningen Diaro Sur.

Bland de nuvarande ärendena finns både de som ställdes in på grund av larmsituationen och de nya fallen som tillkommit därefter. Det rör sig alltså inte enbart om ett ökat antal konflikter, utan även om en eftersläpning i förfarandet.

De flesta nya ärenden handlar om vårdnad och underhållsbidrag. De äktenskapsproblem som uppstått under eller på grund av karantänen har inte hunnit till domstol ännu, utan tros nå domstolarna om ungefär en månad. Om cirka två månader går det dessutom att lämna in ärenden gällande kompensation för missat umgänge med barn och minskat underhållsbidrag, vilket ytterligare belastar familjedomstolarna som redan innan karantänen hade mer jobb än de hann med.

Enligt familjeadvokaten Inmaculada Jiménez har karantänen för en del inneburit tid för reflektion och möjlighet att nå en förlikning, men det finns även motsatsen. De senare läggs till den redan långa listan med ännu obehandlade fall.

En fjärde familjedomstol i Málaga var planerad att öppna 30 juni, men har skjutits upp till oktober. För att lätta på effekterna och påskynda processerna kan parterna välja mellan tre olika former av rättegångar; fysiskt närvarande, via videokonferens alternativt via skrift.