Kommissionen som skapats för den sociala och ekonomiska återuppbyggnaden av landet i spåren efter pandemin, fick fredag 3 juli godkänt sin plan med totalt 500 åtgärder inom olika områden. Den inkluderar förebyggande planer, strategiska reserver, investeringar i offentliga sektorn, ekonomiska stödpaket och nya lagar. Planen ska gå igenom en sista granskning i parlamentets plenarsession veckan som börjar 20 juli men har redan majoritetsstöd med totalt 165 röster från framför allt PSOE, Unidas Podemos och Ciudadanos. Partido Popular och nationalistpartierna ERC, JxCAR och EH Bildu röstade emot. Vox övergav å sin sida den tolv timmar långa förhandlingen.

EuropaPress har sammanfattat de viktigaste punkterna från kommissionen, som har letts av tidigare regionalpresidenten i Baskien, Patxi López (PSOE). Bland åtgärderna inom sjukvård och hälsa finns bland annat ökade investeringar i den allmänna sjukvården, för att nå upp till det europeiska genomsnittet beräknat på andel av BNP. Lagreformer i händelse av en andra våg av Covid-19 eller annan epidemi. Förstärkning av primärvården, för att den ska ansvara för övervakning och kontroll av Covid-19 ute på fältet, framför allt på äldre- och handikappboenden.

Dessutom motverkas prekära arbetsvillkor för sjukvårdspersonal, som endast tillfälliga anställningar. Planen inkluderar vidare en allmän digitalisering av sjukvårdssystemet, införlivning av sjukvårdens säkerhet som en del i den nationella säkerheten, nationell reserv av sjukvårdsmaterial och reservteam av sjukvårdspersonal för kriser och pandemier. Även att prioritera inköp från spanska tillverkare. Gradvis öka satsningen på forskning, utveckling och innovation. Stärka samarbetet med läkemedelsindustrin och öka transparensen vid utveckling och tillverkning av läkemedel för att undvika överpriser.

Inom socialpolitiken handlar det bland annat om effektivisering av arbetstider och reglering av distansarbete. Specifika åtgärder för dem som arbetar med hushållstjänster och andra kollektiv med osäkra villkor. Förbättra skyddssystemen för arbetslösa. Studera förlängda frister för vräkning och omöjliggöra frånkoppling av el och vatten. Starta övervakningskommissionen och det särskilda rådet för medborgarlönen. Lagstiftning för att erkänna alla typer av familjemodeller. Beredskapsplaner för nya utbrott av Covid-19. Öka de offentliga resurserna för utbildning och stipendier. Generalisera tillgången på förskola för barn upp till tre år. Garantera hälsosam kost för utsatta barn och arbeta mot skolsegregation förknippad med sociokulturell och familjeekonomisk utsatthet eller funktionshinder.

Åtgärderna för ekonomisk återaktivering består bland mycket annat av att minska skattegapet på EU-nivå utan att begränsa tillväxten, konkurrensen och företagens effektivitet. Ökad satsning på forskning, utveckling och innovation. Utveckla samarbeten med industrin. Stöd till små och medelstora företag. Reformer av jordbrukspolitiken för att tredubbla den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten till 2027. Anpassa de tillfälliga permitteringarna i enlighet med återhämtningen och eventuella nya virusutbrott. Digitalisering av myndigheter och onlineundervisning. Uppdatera den nationella 5G-planen och antagandet av en ny implementeringsstrategi. Förbereda en ny aktiemarknadslag och planer för att lyfta värdekedjan inom bilindustrin och turistsektorn.

Bland planerna som rör EU finns bland annat att jobba för en flerårig finansiell ram med hänsyn till de länder och sektorer som drabbats mest av Covid-19. Förhandla en europeisk återhämtningsfond. Påskynda uppstarten av EU-kommissionens korttidsarbetsprogram Sure, Covid-19-linjen i den europeiska krisfonden ESM och garantifonden från europeiska investeringsbanken för företag. Bekräfta Spaniens åtagande i stabilitets- och tillväxtpakten, sanering av de offentliga räkenskaperna och minskning av statsskulden. Slutföra EMU:s arkitektur och gå vidare in i en kapitalmarknadsunion. Främja skatteharmonisering av bolagsskatter och en europeisk skattesats för digitala tjänster och finansiella transaktioner.

Vidare att upprätta en hälsounion inför nya utbrott av Covid-19 och framtida pandemier. Göra europeiska listor över läkemedel, vaccin och sjukvårdsutrustning, utvärdera inköpsprocesserna och öka samordningen i den europeiska forskningen för utveckling av ett vaccin med universell tillgång. Främja specifika återhämtningsplaner för glesbygder. Slutligen att påskynda ett avtal mellan EU och Storbritannien som försvarar Spaniens intressen och trots Brexit, ger en plattform för samarbete som säkerställer flödet av människor och varor mellan länderna.