Att coronaviruset attackerar andningsorganen är väl känt men det kommer allt fler indicier på att det också påverkar nervsystemet. En rad studier med data från tusentals spanska coronapatienter, visar att en majoritet har utvecklat minst ett neurologiskt symptom. Alltifrån huvudvärk, smak- och luktförlust till koma. I fyra procent av fallen utgjorde de neurologiska komplikationerna den huvudsakliga dödsorsaken.

Även om ett oproportionerligt stort immunsvar identifierats som orsaken till dessa symtom, tyder vissa uppgifter på att viruset också kan attackera hjärnan direkt. Det skriver tidningen El Pais.

Den största undersökningen gjordes på 841 patienter inlagda på två olika sjukhus i Albacete under mars månad. Resultaten visar att drygt 57 procent utvecklade ett eller flera neurologiska symptom. De vanligaste var muskelvärk, huvudvärk och yrsel. Nästan 20 procent uppvisade också störningar i medvetandet, framför allt bland de äldsta patienterna. Ytterligare 20 procent uppvisade neuropsykiatriska problem som sömnlöshet, ångest eller psykos. Hos en mindre andel, mellan en och fem procent, upptäckte neurologerna myopatier, dysautonomi och slaganfall. Ett tiotal patienter hamnade i koma.

Den senaste coronastatistiken visar att antalet smittfall per dygn har nått en ny rekordnivåm sedan inträdet i den nya normaliteten. Totalt rapporterades torsdag 16 juli 580 nya smittfall för de senaste 24 timmarna. Av de 5 128 diagnosticerade fallen den senaste veckan, uppges dock 70 procent vara asymtomatiska och situationen inom vården är i dagsläget ej så oroande. Medelåldern bland de smittade har sjunkit ytterligare och ligger nu på drygt 46 år för män och drygt 50 år för kvinnor. Totalt nio personer har avlidit i Covid-19 de senaste sju dygnen. Det skriver tidningen El Español.