De senaste veckorna har varit minst sagt turbulenta i skolvärlden och än är väl på inget sätt problemen över. Inte så länge som pandemin finns kvar som ett hot. Men den andalusiska regionalmyndigheten är, till skillnad mot i våras när den snabbt stängde skolorna, fast besluten att undervisningen ska ske med fysisk närvaro från september.

Åsikterna och spekulationerna har varit många, liksom osäkerheten stor. Å ena sidan har FN uppmanat samtliga länder att prioritera en öppning av skolorna efter sommaren – så länge pandemin är under kontroll – för att undvika en ”generationskatastrof”. Å andra sidan har rektorer och fackförbund mobiliserat sig mot fysisk närvaro redan i september. En del rektorer har till och med avgått i protest, då de menar att skolorna ej kan uppfylla säkerhetskraven. De hänvisar till stora klasser i små ytor och bristen på fler lokaler för att skapa mindre klasser. Rädslan för att skolan ska förvandlas till en källa för smittspridning är stor.

Skolledningar över hela landet har kritiserat myndigheterna för brist på material och resurser. De menar att ansvaret faller på skolorna och att de i dagsläget ej kan erbjuda en helt säker skolmiljö. Samtidigt kräver föräldrarna fysisk närvaro, för att upprätthålla nivån på utbildningen och kunna behålla sina egna jobb, samt att säkerheten garanteras.

Ombudsmannen i Andalusien, Jesús Maetzu, efterlyste så sent som 4 augusti av regionalmyndigheten "klarhet" gällande åtgärderna inför det nya skolåret, som startar i september. Dagen efter presenterade regionalstyret en sammanställning med 91 frågor och svar som ska reda ut de tvivel som skolpersonalen har gällande skolstarten i september. Regionalråden Javier Imbroda och María del Carmen Castillo höll i presskonferensen.
–Barnen ska kunna återgå till sina skolor och familjer samt lärare ska känna sig så lugna som möjligt, säger Imbroda.

Regionalstyret annonserar samtidigt att det inför skolstarten ska göras 143 000 virustester på skolpersonal på kommunala och halvkommunala skolor. Det har vidare beställts tre miljoner ansiktsmasker och mer än 300 000 liter handsprit som ska fördelas på centren. Varje skola måste ha sin egen handlingsplan gällande Covid-19, som ska inkludera både de organisatoriska och pedagogiska perspektiven.

Vid misstänkt eller bekräftat fall av Covid-19 är skolledningen ansvarig för att informera hälsovårdsmyndigheten och agera utifrån de riktlinjer som fastställs. Skolan kan besluta om att ställa in den fysiska närvaron i undervisningen för en enskild eller en hel grupp av elever, liksom en stängning av hela skolan. Dokumentet fastställer att under inga omständigheter kommer ansvaret för en smitta att tillskrivas skolan eller dess personal.

Eleverna ska bära ansiktsmask hela tiden de vistas i skolan, utom när de befinner sig i sin hänvisade reducerade grupp, så kallade ”grupos de convivencia escolar”. De ska ha med sig sitt eget munskydd, men för de barn som kommer till skolan utan måste skolan tillhandahålla ett. Det ska även anlitas extra personal, totalt 6 000 personer i Andalusien och de teknologiska resurserna ska förstärkas, för att hjälpa elever som tvingas till distansundervisning på grund av tillfällig isolering.

Regeringschefen Pedro Sánchez har för avsikt att träffa samtliga regionalpresidenter senare i augusti, för att diskutera detaljerna kring skolstarten.