Barnbarnet, en kvinna som ska ha hjälpt sin släkting de senaste åren med bedrägeriet, har enligt La Opinión de Málaga gripits av Policía Nacional. Tillsammans ska kvinnorna ha lyft sammanlagt 204 666 euro sedan den rättmätige pensionstagaren avlidit 1984. Hans syster undlät att informera om dödsfallet och såg till att lämna in broderns självdeklaration varje år, för att fortsätta att erhålla det som var en särskild pension för föräldralös handikappad.

De senaste åren ska åldriga systern ha haft hjälp av sitt barnbarn med att upprätthålla bedrägeriet och den senare ska ha dessutom snabbt ha tömt kontot, när de upptäckte att försäkringskassan var dem på spåret.