Det skedde på en förfrågan under den dagliga presskonferensen. Enligt Arranz upplever ögruppen en okontrollerad samhällssmitta med ett stort antal nya fall, vilket mot bakgrund av att situationen varit under kontroll motiverar termen ”andra våg” av coronaviruset. Han betonade dock samtidigt att den nuvarande vågen i flera bemärkelser skiljer sig från den första.

Regionalmyndigheterna planerar inga nya restriktioner i dagsläget. Skälet är att de vill avvakta de eventuella effekterna av de senaste åtgärderna som vidtagits och som kan ta drygt två veckor innan de visar en eventuellt inbromsande effekt på antalet nya smittfall.