Bröllop, fester och evenemang tillåts genom de nya förordningarna omfatta som mest 150 gäster, mot tidigare 300, om de hålls utomhus. Om festligheterna arrangeras i ett stängt utrymme gäller max 100 deltagare, mot tidigare 250. Samtliga gäster måste sitta ned vid bord om max tio personer och endast där får det lov att serveras mat och dryck. Servering vid bardisk förbjuds helt. Evenemangen måste avslutas senast klockan ett på natten. Åtgärderna gäller för alla hotell och restauranger som organiserar denna typ av evenemang.

Vidare har regionalstyret fastställt att stränderna ska stängas mellan klockan 21.30 och 07.00, med undantag för de som fiskar och kan uppvisa fiskekort, andra individuella aktiviteter samt de restauranger som är belägna på stranden.

Konferenser, mässor och andra typer av affärsmöten är tillåtna så länge antalet deltagare inte överstiger 75 procent av vad som normalt tillåts i lokalen. Övriga påbud och rekommendationer ska följas, såsom användning av munskydd och strikt handhygien. Även dessa evenemang måste avslutas senast klockan ett på natten och vid varje bord får max tio personer sitta tillsammans.

Evenemang för mer än 200 personer inomhus eller 300 personer utomhus måste föregås av en riskanalys av hälsovårdsmyndigheten, som ansvarar för att utfärda tillstånd. Det gäller även för biografer och teatrar.

När det gäller fritidsaktiviteter och underhållning för barn och ungdomar får de genomföras så länge deltagarantalet inte överstiger 75 procent av vad platsen normalt tillåter eller max 150 personer. Inomhus gäller 50 procent och max 100 personer, ledare inkluderade. Underhållning och gruppaktiviteter på turistanläggningar får max samla 15 deltagare, säkerhetsavstånd ska respekteras, munskydd användas och de ska helst genomföras utomhus. Aktiviteter i naturen och inom genren aktiv turism får genomföras med grupper på max 30 personer. Grupper som har en turistguide får inte överstiga 20 personer.

Regionalmyndigheten inför också nya restriktioner på äldreboenden, däribland besöksförbud på de center där det finns minst ett konstaterat fall av Covid-19 eller mer än tre misstänkta fall. Förbudet bibehålls i 28 dagar efter diagnosen för det sista fallet. I övrigt får anhöriga besöka sina äldre, men det ska ske jämnt fördelat över dagen och under kontrollerade former. Totalt besöksförbud kan införas, beroende på den lokala smittsituationen.

Åtgärderna införs i förebyggande syfte och i förhoppning om att smittan ska kunna hållas under kontroll. Den kumulativa incidensen i Spanien ligger på 205 bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. I Andalusien ligger den på 102. Dock är trenden uppåtgående.