Regionalmyndigheterna rapporterar att 204 anländande migranter omhändertagits. Ett flertal tält har fått upprättas av militären vid hamnen i Palma stad.

Omhändertagandet försvåras av covidprotokollen, som bland annat fastställer att de anländande migranterna måste hållas separerade i samma grupper som de anlände i.